Hakkımızda

Hakkımızda

Vizyonumuz

Yeteneklerin keşfedildiği, potansiyellerin ön planda olduğu, mutlu ve özgüvenli çocukların yetiştiği, başarıları ile fark yaratan, öncü bir kurum olmak.

Amacımız


Düşünme becerisi gelişmiş, bilgiyi yorumlayan, öğrendiğini yaşama geçirebilen, sorgulayan ve yeni fikirler üretebilen çocuklar yetiştirmek Eğitim sürecinin ilk basamağı olan okul öncesi; çeşitli gelişim özelliklerine sahip birçok çocuğun aynı ortamı paylaştığı alanlardır. Aynı ortamdaki çocuklar içerisinde bulunan üstün potansiyelli çocukların erken tespit edilmesi; çocuklarının yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla, çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda zengin eğitim ortamını sağlamak, gelişimleri için uygun yaşam alanları oluşturmak, hayal güçlerini canlı tutmak ve en önemlisi mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak öncelikli hedefimiz.

Misyonumuz


Standart kalıplara sokulmaya çalışılan çocuklar yerine; yaratıcı, üretken, mutlu, kendini ifade edebilen, düşündüğünü yorumlayabilen yarınların öncüsü olmaya aday lider çocuklar yetiştirmektir.