Güven

Okulumuzda temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz bilinciyle , Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda çocukların özgüvenleri gelişmiş, farkındalığı yüksek, dünyayı gören ve tanıyan, mutlu ve sağduyulu bireyler olarak yetiştirmeye özen göstermekteyiz.

Eğitim

Eğitim programımız çocuklarınızın başarısı ve mutluluğu ön planda tutularak hazırlanmıştır.

Özen

Her çocuk farklı ilgi, yetenek ve hayata bakışları ile kendini geliştirmek isteyen öz benliğini ve yolunu bulmaya çalışan bir birey olarak açar dünyaya gözlerini. Çocukların eşsiz ve benzersiz olduğunu özümseyen bir yaklaşım ile zihinlerini, ilgi ve becerilerini baz alan programlar uyguluyoruz.

Eğitimde farklı bir
yaklaşım bakış açısı değerlendirme .

Eğitimde farklı bir
yaklaşım bakış açısı değerlendirme .

HAKKIMIZDA

Anaokulumuzda  çocuklarımızın tüm gelişim alanlarındaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları ve tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Hızlı İletişim